TR | EN
Kurumsal İletişim Politikası

Üniversitemizin vizyon, misyon, strateji, temel ilke ve değerleri doğrultusunda oluşturulan Kurumsal İletişim politikamız aşağıdaki hususları içermektedir.  

 • Üniversitemizin vizyon ve misyonunu temsil edecek nitelikte etkinlikler düzenlenmesini sağlar, destek verdiğimiz etkinliklerde de bu temsiliyete önem veririz. Kurum dışında tanınırlık, kurum içinde iş birliği içerisinde çözüm odaklı çalışmayı hedefleriz.  
 • Akademik ve sektörel alanlarda yürütülen ortak çalışma ve organizasyonlarda bilimsel katkı, öğrenci, kamu ve üniversite yararını amaçlar, ortak kültürel değerlerimizin korunmasına özen gösteririz.
   
 • Kurumsal tanıtımın öncelikli gerçekleştirildiği WEB ana sayfa, sosyal medya hesapları ile radyo mecralarına hazırlanan içeriklerde Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet kazanımları, çevre bilinci ve insana saygı ekseninde hareket ederiz. Irk, etnik köken, ulusal aidiyet, inanç, kanaat, cinsiyet, medeni durum, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, dil, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu gibi ayrımcılığa yol açabilecek ya da üstünlük sağlayabilecek her türlü söylem ve faaliyetten uzak dururuz. Kapsayıcılık ve birleştiricilik öncelikli ilkelerimizdendir. 
   
 • Üniversitemizin öncülüğü, tanınırlığı, tercih edilirliği ve saygınlığının artırılmasında yazılı ve görsel olarak kurumsal iletişim faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışırız.
    
 • Etkinlik, organizasyon, çalışma ve kararlarımızın duyurulmasında kitle iletişim araçlarını etkin kullanırız.
   
 • Kurumsal iletişim yönetimine yönelik geliştirdiğimiz iletişim stratejilerimiz etkileşimli ve yenilikçi uygulama ve girişimlere açıktır.   
   
 • Çalışmalarımızda sürdürülebilirliği amaçlar, şeffaflığı benimseriz.
   
 • Paylaşımcı bir iletişim yönetimi anlayışıyla bilim, sanat içerikli özgün içerikler üretmeye gayret ederiz. Üretilen görsel, yazılı ve sesli materyalleri hazırlarken üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde bilimsel ve sanatsal bilgi ile hareket ederiz.
   
 • Bilgi üretimimiz sırasında fikri mülkiyet hakkı, telif hakkı, özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkı ilkeleri doğrultusunda yasal düzenlemelere göre hareket ederiz.   
   
 • Ülke ve dünya gündemini takip eder, toplumsal birlikteliğe ortak olmayı önemseriz.