TR | EN
Sosyal Medya Kullanım Politikası

1. Amaç

Bu politikanın amacı, ESOGÜ Resmi ve Diğer Sosyal Medya Hesaplarının yönetimi ve kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesidir.

2. Kapsam

ESOGÜ bünyesinde görev alıp bu hesapları yöneten personelleri kapsar.

3. Dayanak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 3.5.1.5 Maddesi’ne dayalı güvenlik tedbirleri

4. Kısaltmalar

ESOGÜ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

KVKK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Resmi Sosyal Medya Hesapları: ESOGÜ’ye ait Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, Youtube, Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, Breaker Podcast, RadioPublic Podcast vb. ile ogu.edu.tr web sayfası

Diğer Sosyal Medya Hesapları: Birimlerin ve personelin ogu.edu.tr’ye bağlı web sayfaları, twitter, instagram, facebook, whatsapp, youtube vb.

İdare: ESOGÜ Rektörlüğü

5. Sorumlular

Bu politikanın oluşturulmasından ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ESOGÜ BİDB BGYS birimi sorumludur. Politikanın uygulanmasından tüm ESOGÜ personeli sorumludur.

6. Kurallar

 • ESOGÜ, resmi sosyal medya hesapları dışında üçüncü kişiler tarafından paylaşılan hiçbir içerikten sorumlu değildir.
 • Kurum bünyesinde çalışan personel, kuruma ait ve gizlilik ve kritiklik değeri olan herhangi bir raporu/belgeyi/veriyi Resmi ve Diğer Sosyal medyada paylaşmamalıdır.
 • Kurum bünyesinde çalışan personel, kritik ya da gizlilik değeri olan fiziksel çalışma alanlarına dair herhangi bir bilgiyi-görseli Resmi ve Diğer Sosyal medyada paylaşmamalıdır.
 • Kurum bünyesinde çalışan personel, kurum bünyesinde yapılan kritik ve gizlilik değeri olan işler hakkında Resmi ve Diğer Sosyal medyada paylaşım yapmamalıdır.
 • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında, yayımlanması gereken, isim listesi, sınav sonuç listesi vb. kişisel veri içeren dokümanları paylaşırken KVKK gereğince, veriler maskelenmelidir. 
 • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında, kurum faaliyetleri (eğitim, sosyal, kültürel ve tanıtım faaliyetleri, fuar ve benzeri etkinlikler, açılış ile anma törenleri vb.) sırasında çekilen fotoğraf ve videolar paylaşılabilir. Bunun dışında milli ve dini bayramlara ait kutlama, anma ile özel gün mesajları ile İdare tarafından gerekli görülen hususlarda hazırlanan içerikler yayımlanabilir.
 • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında fotoğraf ve videolarda yer alan çalışanlarımızın/öğrencilerimizin görüntüleri ancak izinleri alınmışsa yayımlanabilir, bunun dışında hizmet verdiğimiz birimlerin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin görüntülerine, izinleri alınmadığı takdirde yer verilmemeli, paylaşımlarda, adları etiketlenmemelidir.
 • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında, hiçbir ticari ürünün/hizmetin reklamı, hiçbir siyasi görüşün propagandası yapılmamalı; herhangi bir kişi ve/veya kurumu, hizmeti, ürünü kötüleyen, küçük düşüren yorumlar yapılmamalıdır.
 • ESOGÜ gelen yorum, mesaj ve gönderilere izin vermeme, silme, gizleme ve yayımlayan kullanıcıyı yasaklama/engelleme hakkını saklı tutar.
 • Bunun dışında, çalışanlarımızın ve iş birliği yaptığımız birimlerin, sosyal medya kullanımında dikkat etmesi gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır:
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlarda, ESOGÜ bünyesinde çalışan personel, ESOGÜ ile çalışan tedarikçiler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar hakkında itibar zedeleyici herhangi bir yorum yapılmamalıdır.
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlarda, ayrımcı, ırkçı, dini veya cinsel içerikli, saldırgan ve rahatsız edici tarzda yorumlar yazılmamalı, ifade özgürlüğünü aşan üsluptan uzak durulmalıdır.
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlarda, milletlerin ortak değerlerine hakaret ve saldırı niteliğinde üslup kullanılmamalıdır.
  • Hizmet verilen işyerlerinde, saha gözetimi, tatbikat, denetim vb. sırasında çekilen fotoğraf veya videolar, kişisel sosyal medya sayfaları ve hesaplarında paylaşılmamalıdır.
  • Paylaşılması düşünülen bir içerik hakkında şüpheye düşülmüşse, İdareye danışılmalıdır.
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda herhangi bir içerik (metin, resim, video vb.) yüklemesi yaparken, marka ya da telif hakları vb. ihlal edilmemelidir.
  • Çalışanlar kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşım ve yorumlardan kişisel olarak sorumludur.
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, yazım kurallarına uygun hareket edilmelidir.
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda yetki verilmemiş kişiler asla kendini kurumun resmi sözcüsü olarak tanıtmamalıdır.
  • Resmi ve Diğer Sosyal Medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, kurumla ilgili başkaları tarafından yazılmış mesajlara/yorumlara yönelik cevap yazarken, dikkatli bir üslup kullanılmalıdır.
  • İnternette ve sosyal medyadaki paylaşımların, kaldırılsa veya silinse bile tamamen yok olmayacağının farkında olunmalıdır.

7. Denetim ve Yaptırım

 • Resmi Sosyal Medya Hesaplarını yönetme, kontrol ve denetim yetkisi ve sorumluluğu, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne aittir.
 • Birimlere ait Diğer Sosyal Medya Hesaplarını yönetme, kontrol ve denetim yetkisi ve sorumluluğu ise ilgili birim yöneticisi tarafından görevlendirilen kişiye aittir.
 • Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, ihlal durumunun tespiti yapılır, uygunsuz içerik/yorum kaldırılır, akabinde gerek görülmesi halinde, idari ve hukuki işlemlerin yapılması için İdareye bilgi verilir.