TR | EN
Dış Paydaşlar

                                                                               DIŞ PAYDAŞLAR

 

 • Mezunlar
   
 • Düzenleyici Kurumlar (ÖSYM, YÖK, YÖKAK, SHGM vb.)
   
 • Diğer Devlet Kurumları (TBMM, MEB, TİGEM, SGK, İŞKUR, Kalkınma Ajansı vb.)
   
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Valilikler, Kaymakamlıklar vb.)
   
 • Özel Sektör (Mezunlarımızı İstihdam Eden Şirketler, Bankalar, Tedarikçiler, Sanayi Kuruluşları vb.)
   
 • Uluslararası Kuruluşlar (ERASMUS, Ulusal Ajanslar vb.)
   
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Meslek Odaları, Sendikalar vb.)
   
 • Araştırma Kurumları (Teknopark, TÜBİTAK, Araştırma Fonu Temin Eden Kurumlar vb.)
   
 • Eğitim Kurumları (Liseler, Dershaneler, Üniversiteler)
   
 • Eğitimde ve İstihdamda İş Birliği Yapılan Kuruluşlar ( KOSGEB, OSB vb.)